AZOTEX Güvenilir Tekstil Belgelendirmesi,
ECO-Mark Ekolojik Ürün standardı
FSC-COC Orman Yönetim Sistemi standardı
ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi (SPICE) standardı
ISO 18513 Turizm Hizmetleri Yönetim Sistemi standardı
ISO 20252 Pazar Kamuoyu ve Sosyal Araştırma Yönetim Sistemi standardı
ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardı,
ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi standardı
ISO 3834 Kaynaklı İmalat Yönetim Sistemi standardı
Yedi Yıldız Otel Belgelendirme Sistemi standardı
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sisemi standardı.