TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI - TGMD Dangerous Goods Safety Advisor - DGSA

 • TMGD - TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
 • DGSA - Dangerous Goods Safety Advisor

Akaryakıt, Kimyevi madde ve patlayıcı madde gibi, tehlikeli madde taşıyan şirketlerin artık danışman bulundurması zorunludur.Tehlikeli madde üreten, taşıyan, depolayan, elleçleyen, etiketleyen ve ambalajlayan firmaların tehlikeli maddeler konusunda uzman bulundurma zorunluluğu doğmuştur.

Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almış ve alması gereken firmalardan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğunu 01 Temmuz 2015 tarihinde başlatacaktır.Bu tarihten itibaren tehlikeli madde taşıyan şirketler kadrolarında, tehlikeli madde güvenlik uzmanı bulundurmak zorundadırlar. Ayrıca bu tarihten itibaren tehlikeli madde paketleyen, dolduran, boşaltan işletmelere de Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurma zorunluluğu getirilidi.

ADR Sözleşmesi'nin Getirdiği Yükümlülükler Nelerdir?
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR), 01.01.2014 tarihinde uygulamaya girdi. Kanuni düzenlemeler sadece tehlikeli maddeleri taşıyanları değil aynı zamanda tehlikeli madde üreten, depolayan ve ambalajlayanları da yakından ilgilendiriyor.

ADR Sözleşmesi ve Yönetmelik ile yapılan düzenlemeler ile ilgili yükümlü taraflar:

 • Gönderen
 • Paketleyen
 • Yükleyen
 • Dolduran
 • Taşımacı
 • Sürücü ve Araçta Bulunan Diğer Görevliler
 • Alıcı
 • Boşaltan
 • Tank-Konteyner/Taşınabilir Tank İşletmecisi.