BASINÇLI KAPLARIN PERİYODİK KONTROLÜ


Basınçlı kap: İç basıncı 0.5 bar ve üstü olan kaplar.
Basınçlı ekipman: Basınçlı kap ve bunlarla bağlantısı olan her türlü ekipman boru vs.
Emniyet kompeneti: Basınçlı kabın emniyetle çalışması için gereken her türlü emniyet donanımı.
Basınçlı kap çeşitleri: Asetilen tüpü, sıcak su ve buhar kazanları, Kompresörler, basınçlı asit tankları, LPG tankı v.s.Basınçlı kaplarda tehlikeler:

  1. Patlama
  2. Zehirli gazların ortaya yayılması
  3. Zehirli sıvıların ortaya yayılması
  4. Yangın
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER:
İMALAT:

Tüm basınçlı kaplar mevzuat, standartlara fenne uygun olarak ve bulundurulacak gazın çeşit ve basıncına göre imal edilmelidir. Basınçlı kapların bulunduğu yerler patlamaya dayanıklı olmalıdır.


İşletilmesi:

Basınçlı kaplar yetkili kişiler tarafından, emniyet kurallarına uygun olarak işletilmesi gerekmektedir.


Periyodik kontroller:

Eski yıpranmış aşınmış kaplar kullanılmamalıdır. Tüm basınçlı kapların kontrolleri yılda 1 yapılmalıdır. Basınçlı kaplar bakımı yapılırken aşınma ve yıpranma olup olmadığı kontrol edilmeli ve azami çalışama basıncının 1.5 katı ile teste tabii tutulmalı. Bazı durumlarda bu testlerde de patlama olabilmekte bundan dolayı bu testler hidrostatik yapılmalı. Basınçlı kaplar üzerinde emniyet donanımları bulunmalı üzerlerinde Gazın sıcaklığını, basıncını, seviyesini gösteren göstergeler bulunmalıdır aynı zamanda otomatik emniyet donanımları bulunmalıdır.


KALDIRMA ARAÇLARININ PERİYODİK KONTROLÜ


1 - Fiziki (Gözle) Muayene Deneyleri: Çalışma şartları ile test ve deneylerden dolayı vincin taşıyıcı yapısında uygunsuzluğun meydana gelip gelmediğini tespit etmektir.
2 - Şartnamelere Uygunluk Deneyleri: Kaldırma araçlarının imalat öncesi belirlenen teknik şartnamelere uygunluğunun tespiti için yapılır.
3 - Yük Kaldırma Yeterlilik Deneyleri:
A - Statik Yük Deneyleri Statik deneyler kaldırma makinası ve elemanlarının yapı yeterliliğini kontrol etmek amacı ile yapılır.
Deneyin Yapılışı:Vincin ana elemanlarına en fazla yük geldiği konumlarda yük uygulanır ve kademeli olarak yük artırılır. Yük yerden en fazla 10-20 cm kaldırılır ve en fazla 10 dakika askıda bekletilir. Sonra yük indirilip vinç ve yüke çalışan elemanlarının gözle fiziki muayenesi yapılır.(Çatlak, boya kalkması, kalıcı biçim değişikliği, bağlantılarda gevşeme ya da hasar olup olmadığı kontrol edilir).

B - Dinamik Yük Deneyleri

Kaldırma aracı elemanlarının ve frenlerinin emniyetli olup olmadığının tespiti amacı ile yapılan deneylerdir.


C - Kararlılık Deneyleri

Kaldırma aracının kararlılığını kontrol etmek amacı ile yapılır.


Deneyin Yapılışı:Kararlılık deneyleri belirlenmiş çalışma alanında ve kararlılığın en az olduğu konumlarda yapılmalıdır.

Deneyler esnasında maruziyet alanında kimsenin bulunmasına müsaade edilmemelidir. Deneyler makinanın enerjisi kesilmesi durumunda da bütün hareketlerini kapsamalı ve en az 60 dakika boyunca tekrar edilmelidir.Deney sonucunda yine fiziki muayene yapılmalıdır.


Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleriyle ilgili olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 376 ve 378 inci maddeleri ile 11/2/2004 tarihli ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 7 nci maddesi yasal dayanağı oluşturmaktadır.