ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi:

  ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi:

Küresel rekabetin geçerli olduğu günümüz şartlarında, müşterilerin beklentilerini en iyi anlayan, en hızlı, kaliteli ve düşük maliyet ile cevaplayan, müşterilerine artı değer kazandıran işletmeler rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.Kalite tabanlı hareket etmek, günümüz rekabet koşullarında şirketlerin daha güçlü ve sağlıklı bir yapıya kavuşmalarını sağlar. Bu sebepten dolayı firmaların sistemlerini belirli standartlara göre kurmaları ve işletmeleri gerekmektedir.ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bir organizasyonun ürün ve hizmetlerinin müşteri isteklerini tam ve doğru olarak karşılamasını sağlamak için, tüm işletme fonksiyonlarını aynı amaç doğrultusunda bir araya getiren etkin bir kalite standardıdır.ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı; tüm işletmelerde “tipine büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın” uygulanabilmektedir.Bir kuruluş ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurmakla, çalışma ilkeleri oluşturmaya, geliştirmeye ve sürekliliğini sağlamaya yönelik kalite yolunda ilk adımı atmış olur. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine ve yürürlükteki şartnamelere uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu ve müşteri memnuniyetini arttırmaya yöneldiğini gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirleyen uluslararası geçerliliğe sahip önemli bir kanıt özelliği taşımaktadır.Sonuç olarak; Kuruluşların her kademesinde, işverenin, çalışanın, müşteri ve satıcının sürekli memnuniyeti, ancak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin uygulanıp sürekliliğinin devam ettirilmesi ile mümkün olacaktır.